Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Leren over zelfregulatie | Evaluatie van een cursus voor professionals en cliënten

Op initiatief van het lectoraat GGZ van Hogeschool Leiden werd in 2017 samen met professionals en ervaringsdeskundigen een cursus over zelfregulatie ontwikkeld. Deze cursus heeft als doel de aandacht van professionals sterker te richten op de zelfregulatie van hun cliënten.

De cursus is tussen 2017 en 2019 in twee ggz-instellingen gegeven en werd op basis van kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties tussentijds aangescherpt. Uit de evaluaties blijkt dat cursisten de cursus heel waardevol vinden. Deze bijdrage beschrijft de opbouw en ontwikkeling van de cursus, de eerste evaluaties en de relevantie voor het werkveld.

Zelfregulatie in de ggz

In onze huidige maatschappij wordt van burgers verwacht dat zij zelfstandig en zelfredzaam zijn op levensgebieden als gezondheid, wonen en werken, ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden. Dit vraagt van mensen dat zij niet alleen begrijpen wat er nodig is om zelfredzaam te zijn, maar ook beschikken over voldoende ‘doenvermogen’ (WRR, 2017). Dit doenvermogen wordt ook omschreven als zelfregulatie en is niet altijd bij iedereen in voldoende mate aanwezig. Het kan door allerlei factoren (waaronder psychische aandoeningen) minder goed ontwikkeld zijn (Diamond, 2013).

Lees het artikel verder via deze pagina of op pagina 39 van het juninummer van 2020 van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.