Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Licht aan de Horizon. Een onderzoek naar de ervaringen van leden van Clubhuis de Horizon in tijden van corona

Hoe ervaren leden van Clubhuis de Horizon in Winschoten hun lidmaatschap? Deze ervaringen in kaart brengen was het doel van het oorspronkelijke onderzoek dat al was gestart, toen vanaf maart 2020 de coronacrisis begon. Zo werd het ook een onderzoek naar de ervaringen in tijden van corona.

Achtergrond
Clubhuis de Horizon wil een plek bieden waar mensen met een achtergrond van psychische problematiek kunnen herstellen en groeien. Het clubhuis biedt ondersteuning naar en in de maatschappij. Leden hebben essentiële taken binnen het clubhuis. Deze taken brengen sociale contacten met zich mee en stimuleren het ontwikkelen van vaardigheden. Hierbij zijn het gevoel van eigenwaarde, meedoen en zelfstandigheid belangrijk. Vanwege de coronacrisis ging het clubhuis tijdelijk dicht. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe mensen hun lidmaatschap bij het clubhuis ervaren, voor en tijdens de sluiting. De bevindingen worden gerelateerd aan de zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000). 

Het Internationale Clubhuismodel
Wereldwijd zijn de principes van herstelgericht werken steeds meer het uitgangspunt voor een ggz die zich meer richt op de wensen en behoeften van cliënten in het leiden van een betekenisvol leven (Piat, Sabetti, & Bloom, 2010; Pincus et al., 2016). Een vroege innovatieve herstelgerichte benadering die de gebruiker helemaal centraal stelt, is het Internationale Clubhuismodel (Aquila, Malamud, Sweet, & Kelleher, 2006). Dit model ontstond in 1948 in New York waar een groep mensen met een psychiatrische achtergrond in een clubhuis samenkwamen om elkaar te steunen bij het terugkeren naar de maatschappij. Het model wordt inmiddels in meer dan 300 clubhuizen in 33 landen toegepast. Clubhuizen bieden verschillende activiteiten en ondersteuning, zoals sociale en recreatieve activiteiten en ondersteuning bij toegang tot onderwijs, werk en huisvesting (Battin, Bouvet, & Hatala, 2016). Leden maken niet alleen gebruik van het aanbod in het clubhuis, maar werken ook samen met de stafl eden in de uitvoering van essentiële taken (Mowbray, Lewandowski, Holter, & Bybee, 2006). Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid (McKay, Nugent, Johnsen, Eaton, & Lidz, 2018).

 

Lees het artikel verder via deze pagina. Nog geen abonnee? Klik dan hier.