Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Positief bekeken! Ontdek en train je talenten

De training ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is binnen de ggz ontwikkeld door, voor en in cocreatie met cliënten. De training is gebaseerd op de positieve psychologie. Vanuit een focus op zaken die goed gaan bij de deelnemers, gaat de aandacht naar het (her)ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden en hoe mensen deze in de praktijk kunnen benutten. Achterliggend doel is empowerment en het vergroten van het welbevinden van de deelnemers. In deze bijdrage worden achtergrond, doel en inhoud van de training beschreven.


Achtergrond

Vele Nederlanders kampen met mentale gezondheidsproblemen. Soms is hiervoor gespecialiseerde behandeling noodzakelijk, maar bij beginnende of milde klachten zijn ook andere opties dan zorg uit de ggz mogelijk. Met de toenemende aandacht van gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden voor de mentale gezondheid van burgers nemen deze mogelijkheden steeds verder toe. Herstelacademies die overal in Nederland worden opgericht zijn hiervan een goed voorbeeld. Mensen met eigen ervaring in de ggz bieden er onderwijs, trainingen en coaching aan voor alle mensen met (hulp)vragen op het gebied van mentale gezondheid, zoals de cursus Herstellen Doe Je Zelf of de training om je persoonlijke ‘gereedschapskoffer’ voor herstel te ontwikkelen, genaamd Wellness Recovery Action Plan (WRAP). Deze ontwikkeling heeft als voordeel een lage drempel voor hulp, en vraagt om een gevarieerd aanbod van goed ontwikkelde trainingen met een positief effect op de deelnemers. Vanuit deze gedachte is de training ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ ontwikkeld.

Lees het artikel verder via deze pagina. Nog geen abonnee? Klik dan hier.