Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Reacties, reflecties en commentaren | Naar aanleiding van de ronde tafel 30 jaar Participatie en Herstel

Begrijpelijkerwijs kon het aantal genodigden aan de ronde tafel niet heel groot zijn. Daarom werden ook andere experts en ervaringsdeskundigen uit het veld uitgenodigd om in elk geval een reactie, reflectie of commentaar op het verslag of een thema te geven. De redactie heeft ze in deze bijdrage gebundeld.

Jos Dröes: De belangrijke rol van taal

Jos Dröes kon door omstandigheden helaas niet aan het rondetafelgesprek deelnemen, maar heeft wel een commentaar bijgedragen.

Het siert het tijdschrift Participatie en Herstel dat het ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan een moment van reflectie heeft gewijd aan drie actuele onderwerpen: stigma, herstel en ervaringsdeskundigheid. Mijn reactie op het verslag van de ronde tafel kan worden gelezen als een volgende stap of een aanvulling.

De rol van taal

Het viel me op dat in alle drie de besproken onderwerpen gewag wordt gemaakt van de dominante rol van taal. Irene zegt over stigma: ‘Je moet het niet hebben over classificaties en diagnoses in hulpverleningsjargon, maar praten over waar je nu last van hebt in de lijn van je leven’.

Lees het artikel verder via deze pagina of op pagina 55 van het lustrumnummer van 2021 van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.