Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Redactioneel - Twintig jaar herstel: de nieuwste ontwikkelingen

Herstelgericht denken en werken in de ggz, gebaseerd op ervaringskennis en het ontwikkelen van empowerment en persoonlijk herstel bestaat twintig jaar. Het programma HEE dat hierin van grote betekenis is geweest, werd opgericht in 2002. Sindsdien werden veel nieuwe herstelondersteunende initiatieven ontwikkeld. Tijdschrift voor participatie en herstel houdt u op de hoogte, met aandacht voor de recentste ontwikkelingen via praktijkervaringen, wetenschappelijke onderbouwing en ervaringsverhalen.

In dit nummer vertellen Bovenberg e.a. over de praktijk van het implementeren van resourcegroepen, een manier van het structureel betrekken van de sociale leefwereld. Van deze methodiek is recent aangetoond dat zij bijdraagt aan meer ervaren van grip (empowerment), verbeterde kwaliteit van leven, minder beperkingen in het dagelijks functioneren en aan persoonlijk herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening. Pijpker e.a. verkennen in hun bijdrage de inzet van interventies in de natuur voor mensen met een burn-out, zoals ontwikkeld door de Buitenpsychologen. De auteurs werken een evaluatiemodel uit dat de werkzame elementen helpt bepalen. Het is een nieuwe ontwikkeling; een effectonderzoek staat gepland. Huber komt op basis van de lessen uit zijn promotie-onderzoek naar de zelfbeheerde institutionele voorziening Je Eigen Stek voor daklozen (Amsterdam) tot acht ontwerpprincipes voor empowerment in een institutionele setting. Brussé-Hoornaar, moeder van een jongvolwassen jongen met autisme en cognitieve beperkingen, schrijft over haar leefwereld en die van haar samengestelde gezin met drie kinderen.

Twee bijdragen gaan over het in kaart brengen en meten van herstel, respectievelijk over de Integrale Herstelschaal als herstelgericht alternatief voor de veelgebruikte HoNOS (Lucassen e.a.) en de Herstellijst 2.0 (Wassenaar).

Daarnaast informeren de vaste rubrieken Rehab, Bijeenkomsten en Boeken u over belangrijke ontwikkelingen in het veld.

Lees het artikel verder via deze pagina. Nog geen abonnee? Klik dan hier.