Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Redactioneel Diana Roeg | Van rehabilitatie naar participatie en herstel

Dertig jaar geleden startte een groep betrokken, jonge vernieuwers een tijdschrift. Het roer moest om. Er moest meer aandacht komen voor de mens achter de psychische problematiek. Het moest in de kliniek niet alleen om medicatie en behandeling gaan met dagbesteding op het ggz-terrein. En vooral moest er meer ruimte komen voor de normale dingen in het leven: zelf boodschappen doen, koken, vrienden ontvangen, nadenken over je wensen in het leven

 Ook als je wat eigenaardig gedrag had. Mensen moesten ook meer te zeggen krijgen over hoe zij hun leven wilden invullen. Vakblad Passage was geboren. Met Passage wilden de pioniers de kennisontwikkeling en uitwisseling in het veld over deze thema’s stimuleren. Prikkelende en innovatieve gedachten delen. Veel aandacht was er voor de geplande beddenafbouw en ontwikkeling van de Regionale Instituten voor Beschermd Wonen, de voorganger van het huidige BW/MO veld. Ook werd geschreven over de voorgenomen ambulantisering in de ggz en de ontwikkeling van FACT. Later kwam ook de herstelbeweging goed in beeld in het blad en was er aandacht voor HEE (Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Empowerment) en ontwikkelingen op het gebied van peer-to-peer ondersteuning en zelfhulp zoals WRAP. Passage werd opgevolgd door Tijdschrift voor Rehabilitatie. Na enkele jaren werd ‘Herstel’ toegevoegd aan de bladtitel, en hield die plek toen het tijdschrift de huidige naam, Participatie en Herstel, kreeg. Hoe kijken de pioniers van toen nu terug op de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden in de ggz? Is er meer participatie, sociale inclusie en herstel ontstaan? En waar liggen de uitdagingen voor de komende dertig jaar?

Lees het artikel verder via deze pagina of op pagina 2 van het lustrumnummer van 2021 van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.