Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Redactioneel: Ervaringsdeskundigheid in de schijnwerper

In dit eerste nummer van 2023 groepeert een aantal bijdragen zich als vanzelf rond het thema ervaringsdeskundigheid. Meestal moet een redactie zich flink inspannen om een aansprekend thema te bedenken en goed gevuld te krijgen, maar dit keer werd het ons zomaar in de schoot geworpen. Dat zegt iets over het belang en de actualiteit van het onderwerp. De inzet van ervaringsdeskundigheid is, samen met de herstelbenadering, de innovatie die in de afgelopen decennia de grootste impact heeft gehad op het denken en handelen in de ggz.

Kwaliteit van de inzet van ervaringsdeskundigheid

Nicole van Erp, Dienke Boertien en Maaike van Vugt openen het ‘themadeel’ met hun artikel over de totstandkoming en aanbevelingen van de generieke module Ervaringsdeskundigheid. Deze module – een type zorgstandaard die ‘dwars op’ de stoornisgerichte zorgstandaarden staat – biedt handvatten aan ervaringsdeskundigen, aan andere professionals en aan ggz-organisaties, om het werk en de positie van ervaringsdeskundigen te ondersteunen. De module is onderdeel van een breder kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen. Het inrichten van zo’n systeem vereist een lange mars door de instituties. Maar dan heb je volgens het artikel ook een stevig fundament onder de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid.

Een ander stuk van dat fundament is wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van ervaringsdeskundigheid. Dorien Smit beschrijft een deel van dat bewijs in een artikel waarin zij haar proefschrift toelicht over het belang en de effecten van ervaringskennis en lotgenotencontact voor herstel bij depressie. Het blijkt dat interventies met peer support als hoofdbestanddeel bescheiden maar consistente effecten sorteren, vooral op het klinisch en het persoonlijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hoewel dit specifiek bij mensen met depressie nog niet aangetoond, ook omdat hier onvoldoende onderzoek naar is gedaan, concludeert zij dat peer support en ervaringsdeskundigheid de mogelijkheden vergroten om aan herstel te werken.

Lees hier het gehele artikel.

Nog geen abonnee? Klik dan hier.