Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Uit het buitenland


Signaleringen van Engelstalige tijdschriftartikelen onder redactie van Jaap van Weeghel (selectie) en Toine Ketelaars (samenvattingen). Zie ook www.kenniscentrumphrenos. nl/publicaties/signaleringen.

Nieuw kader voor herstel-narratieven heeft negen dimensies

In de op herstel (recovery) gebaseerde gezondheidszorg staat het uitwisselen van ervaringen middels levensverhalen centraal. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen stories (verhalen) en narratieven. Stories zijn de individuele verhalen die mensen vertellen, bij narratieven worden meer sociale contexten in het levensverhaal meegenomen. Sommigen verbinden het vertellen van verhalen met het construeren van een gevoel van identiteit. Anderen zien in de herstelverhalen een middel om meer inzicht het herstelproces te krijgen. In deze Engelse systematische review (n=45 studies) werd gepoogd om de tot nu toe gepubliceerde typologieën van de herstelverhalen te synthetiseren en daaruit een conceptueel kader van het ggz-herstelnarratief te ontwikkelen. Een herstelnarratief werd gedefinieerd als een persoonlijk verslag van het herstel van psychische problemen waarbij wordt gerefereerd aan gebeurtenissen en acties. Het bevat elementen van strijd en door de persoon zelf omschreven sterke punten of overlevingsstrategieën.

Lees het artikel verder via deze pagina of op pagina 64 van het juninummer van 2020 van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.