Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Vijf jaar Amerbos. ’Een plek waar je tot rust kan komen en jezelf kan zijn’

Het respijthuis Amerbos bestond in mei 2021 vijf jaar. Dit viel samen met de uitkomsten van een evaluatief onderzoek naar de ervaringen van gasten van het respijthuis, uitgevoerd door het onderzoeksbureau van HVO-Querido. Het blijkt onder andere dat 94 procent van de gasten die een enquête hebben ingevuld een positieve tot zeer positieve ervaring heeft gehad in het respijthuis.

Achtergrond
Het respijthuis Amerbos was in mei 2016 één van de eerste respijthuizen in Nederland voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Vanuit de principes van samensturing wordt het respijthuis beheerd door vrijwilligers en medewerkers, veelal met een eigen ervaringsachtergrond. Het respijthuis bevindt zich in twee omgebouwde rijtjeswoningen in Amsterdam-Noord. In 2017, net na de start van het respijthuis, beschreven Zuithof en Kempers in dit blad het respijthuis Amerbos als een tijdelijke verblijfplek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die het thuis even niet redden (Zuithof & Kempers, 2017). Amerbos is geïnspireerd door Amerikaanse respijthuizen, opgezet door ervaringsdeskundigen. Amerikaanse respijthuizen bieden een alternatief voor opnames in de klinische psychiatrie door opvang en ondersteuning te bieden vanuit de herstelbenadering (Huber et al., 2016). Respijthuis Amerbos is onderdeel van HVO-Querido, een organisatie voor begeleid wonen en opvang in Amsterdam.

Lees het artikel verder via deze pagina. Nog geen abonnee? Klik dan hier.