Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Woonstart (2). Ervaringen met implementatie

In dit tweede deel over het ggz-programma Woonstart bij Cosis delen de auteurs hun ervaringen met de implementatie. Ze gaan ook in op het kwalitatieve onderzoek dat meeliep met de uitvoering van het programma. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen van de Hanzehogeschool.

Op blz. 4-15 vindt u het eerste deel van het tweeluik. Ervaringen met de implementatie van Woonstart Woonstart als programma ggz was de gekozen manier om het werken vanuit de herstelvisie te borgen zowel in de inhoudelijke begeleiding als in de bedrijfsprocessen, inclusief de inzet van fi nanciën en vastgoed. De op waarden zoals ‘hoop bieden’, ‘ontwikkelen & leren’ en ‘bondgenootschap’ gebaseerde herstelvisie (en de bijbehorende manier methodische manier van werken, de IRB) moest leidend zijn voor alle ggz-cliënten, ook als uitstroom naar zelfstandig wonen op de korte termijn niet haalbaar is. Het verankeren en doorontwikkelen van Woonstart past in de langetermijnstrategie van Cosis.

Lees het artikel verder via deze pagina. Nog geen abonnee? Klik dan hier.