Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Participatie en herstel

Nr. 3 2022

Herstelgericht denken en werken in de ggz, gebaseerd op ervaringskennis en het ontwikkelen van empowerment en persoonlijk herstel bestaat twintig jaar. Het programma HEE dat hierin van grote betekenis is geweest, werd opgericht in 2002. Sindsdien werden veel nieuwe herstelondersteunende initiatieven ontwikkeld. Tijdschrift voor participatie en herstel houdt u op de hoogte, met aandacht voor de recentste ontwikkelingen via praktijkervaringen, wetenschappelijke onderbouwing en ervaringsverhalen.
Huiselijk geweld en agressie in de openbare ruimte zijn een groot maatschappelijk probleem. Plegers van geweld kunnen daar zelf ook onder lijden en zoeken dan hulp voor hun agressieregulatieprobleem. Ggz-instelling GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) biedt een gespecialiseerd programma voor de (vrijwillige) behandeling van agressieregulatieproblematiek.
In deze bijdrage vraagt de auteur een aantal kwartiermakers naar hun reflecties op of naar aanleiding van het jongste boek van Doortje Kal, kwartiermaker bij uitstek, waarin een selectie uit haar lezingen uit de afgelopen twintig jaar is gebundeld.
45 jaar ben ik als de ambulance me naar een psychiatrische inrichting brengt. Ernstig doorgedraaid na een uitputtende sensitivitytraining. Diagnose: psychose. Geen kleintje. De logeerpartij duurt uiteindelijk een klein half jaar. In al mijn gekte laaf ik me zes maanden lang aan de natuur. Een groot en afwisselend park rond de kliniek voelt als een oase. Ik loop er minstens twee keer per dag een uitgebreide ronde. De rust. De ruimte. De natuur waar alles is zoals het is. De natuur die niet oordeelt. Die natuur blijkt een perfect medicijn.
Deze bijdrage gaat in op een kleinschalige evaluatie van het StudieSucces-project (onderdeel van de Begeleid Leren-methodiek) uitgevoerd aan de Hanzehogeschool Groningen. De methodiek, de doelgroep en de werking worden geïllustreerd aan de hand van een casus.
De sterfte door suïcide in Nederland stabiliseert sinds 2017 na jaren van stijging op een niveau van ongeveer 5 mensen per dag. Om de sterfte verder terug te dringen, is er behoefte aan ontwikkeling en evaluatie van interventies ter preventie van suïcide. In dit artikel een verslag van een fenomenologisch onderzoek naar hoe deelname aan de preventieve groepstraining ‘Over leven’ (met inzet van een ervaringsdeskundige) is ervaren en welke betekenis deze ervaring heeft (gehad) met betrekking tot suïcidale gedachten.

Volg PenH ook via de Linkedingroep Rehabilitatie, Herstel en Participatie! en neem deel aan discussies of plaats zelf berichten.

Wil jij iets doen aan jouw verslaving?Een verslaving: wat is het precies? Wanneer ´willen´ veranderd in ´moeten´ ben jij verslaafd. Met andere woorden: je bent afhankelijk geworden van een bepaald middel. Heb jij last van een ongezonde verslaving, en wil je er iets aan doen? Lees dan snel verder
MIND Blue Monday Run: door het hele land in beweging voor mentale gezondheidAmersfoort, 15 november 2022 - Op maandag 16 januari 2023 vindt alweer de zesde editie van de MIND Blue Monday Run plaats. Op Blue Monday, zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar, komen honderden mensen door het hele land in beweging om aandacht te vragen voor mensen met een depressie. Zij halen tevens geld op voor projecten van de organisatie MIND om mensen met een depressie en andere psychische problemen, alsook hun naasten, te helpen.
Subsidie voor onderzoek behandeling ernstige suïcidaliteit jongvolwassenenJe zo radeloos, waardeloos of hopeloos voelen dat je denkt dat je er beter maar helemaal niet meer kan zijn. Veel jongvolwassenen maken dit in meer of mindere mate mee. Vaak gaat het ook vanzelf weer over. De druk van suïcidale gedachten kan echter ook enorm worden. Het ALIVE consortium, een samenwerking tussen KU Leuven en Amsterdam UMC ontvangt een onderzoeksubsidie van bijna 1 miljoen voor onderzoek naar de behandeling van suïcidale jongvolwassenen.
1 op de 3 medicijngebruikers heeft behoefte aan meer informatie over medicatieRuim 1 op de 3 medicijngebruikers in Nederland wil ook tijdens het gebruik van medicijnen ondersteund worden met informatie en advies van de apotheek. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting KIJKsluiter, een stichting die zich bezighoudt met begrijpelijke voorlichting in de zorg middels animatievideo’s en iconen.
MCG onderzoekt effect van mindfulness op negatieve gedachtenHet UMCG gaat van start met het online onderzoek MINDCOG. Binnen dit onderzoek wordt nagegaan wat het effect is van mindfulness en positief fantaseren op negatieve gedachten. Negatieve gedachten spelen een belangrijke rol bij terugval van depressie. Dit meldt het UMCG.
Een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft invloed op angstproblematiekHet hebben van één of meer borderline symptomen verhoogt de kans op het ontwikkelen van een angststoornis.
Strenge opvoeding vergroot kans op depressieKinderen, die een heel strenge, hardvochtige opvoeding hebben gehad, lopen meer risico op een depressie. Het verandert de manier waarop hun lichaam het DNA ‘leest’.
Hoe evolutionaire ontwikkelingspsychologie mentale stoornissen kan verklarenHoe komt het dat mentale stoornissen, zoals depressie, zo vaak voorkomen? Psychologen Marèn Hoogland en Annemie Ploeger analyseerden drie grote theorieën uit de evolutionaire ontwikkelingspsychologie om het ontstaan van mentale stoornissen beter te verklaren. Deze theorieën leggen alle drie een verband tussen mismatches in onze ontwikkeling en mentale problemen. Door de drie met elkaar te verbinden kunnen we mentale stoornis beter begrijpen en behandelingen verbeteren, stellen de onderzoekers. Hun bevindingen zijn nu gepubliceerd in 'Perspectives on Psychological Science'.
Steun van lotgenoten helpt bij herstel van psychische problemenMensen met psychische problemen, zoals depressie, angst en psychose, kunnen profiteren van elkaars steun. Hoewel lotgenotencontact al langer als waardevol wordt gezien in de zorg, bleef wetenschappelijke bewijs hiervoor tot nu toe uit. Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Depressie Vereniging en het Nijmeegse Expertisecentrum Depressie, onderdeel van GGz-instelling Pro Persona, bevestigt dat lotgenotencontact (in het Engels: peer support) kan helpen in de weg naar herstel. Tijdens dit herstelpad is niet alleen de afname van klachten van belang, maar staat het leren omgaan met de aandoening op de voorgrond.
UMCG’ers pleiten in de Tweede Kamer voor centrale regie psychedelische therapie voor kwetsbare patiëntenAanstaande donderdag doen Robert Schoevers, Jeanine Kamphuis, Joost Breeksema en Jolien Veraart, psychiaters en onderzoekers in het UMCG, mee aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica. Het rondetafelgesprek bestaat uit vier blokken, waarin wordt gesproken met patiënten, onderzoekers, artsen en therapeuten. Met dit rondetafelgesprek wil de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport meer informatie krijgen over nut en noodzaak van het therapeutisch/medisch gebruik van psychedelica om patiënten bij wie andere therapieën niet werken te helpen met ernstige (psychische) aandoeningen.
Internationale Dag van de Psychische GezondheidEen dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan psychische gezondheid. Er rust nog steeds een taboe op psychische problemen. Goede voorlichting over psychische problemen en erover kunnen praten is van groot belang.
Psychische en medische zorg voor asielzoekers schiet tekortDe psychische en medische zorg voor asielzoekers in Nederland schiet tekort, stellen onder meer de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en artsenfederatie KNMG. Het gebrek aan voldoende goede opvangplekken en het gebruik van kortdurende noodopvang leiden tot "ernstige schadelijke effecten op het psychisch en lichamelijk welzijn" van asielzoekers die momenteel asiel aanvragen in Nederland.
Volwassenen met jeugdtrauma hebben wel baat bij behandelingVolwassenen met een depressieve stoornis die in hun kindertijd te maken hebben gehad met een trauma kunnen goed worden behandeld met medicatie en psychotherapie.
Podcasttip: Floortje Scheepers - 'DSM-model drijft wachtlijsten in ggz op'De dominantie van het medische model heeft directe invloed op de wachtlijsten in de ggz, stelt psychiater Floortje Scheepers en voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland in de podcast Voorzorg.
Verzuim gedaald, meer afwezigheid door psychische klachtenHet gemiddelde verzuimpercentage in Nederland is in augustus gedaald naar 4 procent, van 4,5 procent in juli. Dat zeggen arbodiensten HumanCapitalCare en Arboned. Daarmee ligt het verzuimpercentage vrijwel op het niveau van augustus 2019, dus voor de coronapandemie. Wel neemt het verzuim door psychische klachten toe, aldus de arbodiensten.
Meer voorschrijvingen van antidepressiva aan jongere vrouwenBegin 2021, tijdens de tweede lockdown in verband met de coronapandemie, nam het voorschrijven van geneesmiddelen tegen angst en depressie bij jongeren toe. Begin 2022, na opheffing van de coronamaatregelen, zien we nog altijd meer voorschrijvingen van deze middelen bij jonge vrouwen. Dit blijkt uit de derde meting van het Nivel naar voorschrijvingen van psychofarmaca in coronatijd.